Szukasz szkoleń SEP? Wybierz opiekuna i zapytaj o rabaty! Sprawdź >>> https://sep-uprawnienia.pl/oddzialy <<<
Online

Szkolenie pomiarowe

31 marca

09:00

Online

Cena 1 egzaminu: 349zł

Cena szkolenia: 350zł

Online

Szkolenie G1/2/3

31 marca

09:00

Online

Cena 1 egzaminu: 349zł

Cena szkolenia: 95zł

Online

Szkolenie G1/2/3

31 marca

16:00

Online

Cena 1 egzaminu: 349zł

Cena szkolenia: 95zł

Wszystkie terminy
 

Kurs SEP na uprawnienia gazowe G3: podnieś swoje kwalifikacje w ciągu jednego dnia!

Polska przez wiele lat zaniedbywała kwestie związane z rozbudową infrastruktury gazowej. Efektem było całkowite uzależnienie się od dostaw błękitnego paliwa z Rosji, co nie jest korzystne dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Sytuacja na szczęście stopniowo się zmienia – staliśmy się jednym z największych importerów LNG, wzmacniamy również sojusze, które umożliwią nam czerpanie gazu z innych części świata (przykładem jest rurociąg Baltic Pipe). Ogromne inwestycje w sektor gazowy sprawiają, że gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających uprawnienia energetyczne w grupie G3. Można je zdobyć dzięki naszemu kursowi SEP. Jest on przeznaczony nie tylko dla osób już pracujących w tej branży, ale także wiążących z nią swoją przyszłość. Sprawdź, dlaczego szkolenie SEP w grupie G3 to doskonała inwestycja w siebie!

Dla kogo jest kurs SEP na uprawnienia gazowe G3?

W prezentowanym szkoleniu SEP może (a nawet powinna) wziąć udział każda osoba, która zajmuje się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Kurs dokładnie, rzetelnie przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji. Umożliwia ono legalne wykonywanie prac technicznych z wyżej wymienionego zakresu.

Drugą naturalną grupą uczestników tego kursu SEP są osoby, którym właśnie wygasają już raz zdobyte uprawnienia gazowe. Przypomnijmy, że trzeba je odnawiać co 5 lat, ponownie przechodząc szkolenie i zdając egzamin państwowy.

Ponadto w tym kursie SEP mogą wziąć udział wszyscy, którzy tylko planują związać swoją karierę zawodową z branżą gazową lub po prostu zdobyć nowe, bardzo poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje. Jedyne wymagania, jakie stawiamy kandydatom, to:

 • Pełnoletność – trzeba mieć ukończone 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia;
 • Wykształcenie minimum podstawowe;
 • Oraz dodatkowo dostarczą stosowne dokumenty zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.

Dokumentami takimi są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania tutaj).
 4. świadectwo kwalifikacji (wydane przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), może być traktowane jako dokument, który może potwierdzić posiadanie wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Jeśli spełniasz te kryteria i zależy Ci na doskonałym przygotowaniu się do egzaminu na uprawnienia gazowe, to nasze szkolenie SEP jest dla Ciebie!

Kurs SEP w grupie kwalifikacji G3 to propozycja nie tylko dla uczestników indywidualnych. Zapraszamy również pracodawców, którzy chcą zainwestować w kompetencje zawodowe swoich pracowników i tym samym zyskać wykwalifikowaną kadrę fachowców, unikając konieczności przeprowadzania długiego procesu rekrutacji – o tyle problematycznego, że na polskim rynku brakuje specjalistów posiadających uprawnienia gazowe.

Specjalnie z myślą o pracodawcach przygotowaliśmy szereg udogodnień. Jednym z nich jest możliwość zorganizowania szkolenia SEP na uprawnienia gazowe w dowolnym miejscu w kraju, również w zakładzie pracy. Wystarczy tylko zebrać grupę minimum 5 osób. To ogromna oszczędność czasu i wygoda dla przedsiębiorcy oraz jego podwładnych.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iż osoby zapisane na kurs SEP w grupie G3, mają możliwość uzyskania uprawnień energetycznych także w grupach G1 i G2 w ciągu jednego dnia. W takiej sytuacji uczestnik lub pracodawca ponosi koszt jak za jedno szkolenie.

Dlaczego nie znajdziesz lepszego szkolenia SEP G3?

Powód jest prosty. Zainwestowaliśmy w bardzo kompetentną kadrę szkoleniową. Kurs SEP na uprawnienia gazowe prowadzą członkowie Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich. Są to wysokiej klasy specjaliści, w dodatku będący teoretykami zawodów technicznych.

Dzięki temu nasze szkolenia SEP nie są nudne, doskonale przygotowują do egzaminu państwowego, a jednocześnie przekazują uczestnikom przydatną wiedzę, którą będą mogli z powodzeniem wykorzystać już w trakcie pracy zawodowej.

Nasze szkolenie SEP w grupie G3 przygotowuje uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego zarówno w zakresie eksploatacji (E), jak i dozoru (D). Wszystko to odbywa się w ciągu zaledwie jednego dnia. Kursanci nie muszą więc tracić czasu na kilkakrotne dojazdy

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, sms-owo, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).

Zakres punktowy:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Egzamin SEP na uprawnienia gazowe: czy trudno go zdać?

Nie, o ile kandydat jest dobrze przygotowany pod kątem merytorycznym. Nasz kurs SEP to gwarantuje. Świadczą o tym bardzo wysokie wyniki zdawalności, co jest najlepszą rekomendacją dla naszego szkolenia SEP w grupie G3.

Egzamin SEP odbywa się przed naszą Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest równoznaczne z otrzymaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacji w zakresie uprawnień gazowych.

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR