Partnerem serwisu jest:
Szukasz szkoleń SEP? Wybierz opiekuna i zapytaj o rabaty! Sprawdź >>> https://sep-uprawnienia.pl/oddzialy <<<
Online

Szkolenie pomiarowe

5 sierpnia

godz. 9:00

Online

Cena 1 egzaminu: 430zł

Cena szkolenia: 350zł

Online

Szkolenie G1/2/3

5 sierpnia

godz. 9:00

Online

Cena 1 egzaminu: 430zł

Cena szkolenia: 95zł

Online

Szkolenie G1/2/3

5 sierpnia

godz. 16:00

Online

Cena 1 egzaminu: 430zł

Cena szkolenia: 95zł

Wszystkie terminy
 

Kursy na uprawnienia elektryczne G1: zapisz się na kurs SEP do i powyżej 1kV!

Posiadanie umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektryki jest bardzo cenione i poszukiwane na polskim rynku pracy. Pamiętajmy jednak, że pracodawcy niekoniecznie potrzebują „złotych rączek” – zależy im na pozyskiwaniu wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia energetyczne. Tylko tacy fachowcy mogą zgodnie z prawem wykonywać najróżniejsze prace elektryczne. Stąd od dawna obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania szkoleniami SEP na uprawnienia elektryczne SEP G1. Zapisują się na nie osoby prywatne, ale chętnie wybierają je również pracodawcy, którzy chcą w ten sposób zainwestować w kompetencje swoich pracowników i zapewnić sobie dostęp do wykwalifikowanej kadry. Już teraz zapraszamy do zapisów na kurs SEP G1!

Dla kogo jest szkolenie SEP G1?

To szkolenie, nazywane potocznie kursem elektryka, rekomendujemy wszystkim osobom, które zajmują się lub planują zajmować eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Warto podkreślić, że szkolenie na uprawnienia elektryczne SEP nie jest zarezerwowane tylko dla czynnych zawodowo elektryków. Wziąć w nim udział mogą wszystkie osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  • Pełnoletność – na kurs elektryka może się zapisać każdy, kto ukończył 18 lat na dzień przystąpienia do szkolenia SEP G1.
  • Oraz dodatkowo dostarczą stosowne dokumenty zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.

Dokumentami takimi są:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania tutaj).
  4. świadectwo kwalifikacji (wydane przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), może być traktowane jako dokument, który może potwierdzić posiadanie wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Prezentowany kurs obejmuje również uprawnienia energetyczne w grupie powyżej 1kV. Tutaj jednak udział w szkoleniu SEP mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające wiedzę w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, jak również posiadające doświadczenie praktyczne w pracy z instalacjami elektrycznymi poniżej 1kV.

Kurs elektryka pozwala nie tylko zdobyć uprawnienia energetyczne w grupie G1, ale także je przedłużyć. Przypominamy, że przepisy nakładają obowiązek odnawiania uprawnień co 5 lat.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs SEP G1?

Szkolenie SEP na uprawnienia energetyczne w grupie G1 prowadzą wysokiej klasy specjaliści ze Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich. Ich wiedza, kompetencje i doświadczenie to gwarancja doskonałej jakości merytorycznej kursu. Jednocześnie zaznaczamy, że w odróżnieniu od wielu innych kursów elektryka, nie koncentrujemy się wyłącznie na teorii. Szkolenie łączy elementy warsztatowe i wykładowe w taki sposób, aby z jednej strony doskonale przygotować uczestników do egzaminu SEP, a z drugiej nie zanudzić ich i wyposażyć w praktyczne umiejętności wykonywania zawodu.

Dodajmy, że nasz kurs SEP G1 przygotowuje uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) oraz dozoru (D). Dzięki maksymalnemu skondensowaniu wiedzy i skupieniu się na najważniejszych zagadnieniach, szkolenie trwa tylko jeden dzień.

Dodatkowo warto wspomnieć, że każdy uczestnik kursu energetycznego ma możliwość zdobycia uprawnień także w pozostałych grupach kwalifikacji, a więc uprawnień cieplnych SEP G2 i uprawnień gazowych SEP G3. To wszystko w ciągu jednego dnia!

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat

Dowiedz się jak zdać kurs sep 1kv

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia).

Zakres punktowy:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Egzamin SEP: nie ma się czego bać

Podstawowym celem każdego kursu energetycznego jest doskonałe przygotowanie uczestników do egzaminu SEP. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku sprawia, że kandydat uzyskuje uprawnienia energetyczne i od tej pory może już legalnie wykonywać prace elektryczne w grupie do 1kV lub powyżej 1kV (w zależności od wybranego zakresu kompetencji).

Egzaminem SEP po zakończeniu kursu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich odbywa się przed naszą Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nieprzypadkowo możemy się poszczycić jednym z najwyższych wyników zdawalności w Polsce. Nasi kursanci zawsze są perfekcyjnie przygotowani do egzaminu, a dodatkowo dbamy o to, aby nie nakładać na nich większej presji, zapewniając przyjazną atmosferę i w ten sposób redukując stres.

Kurs elektryka organizujemy w całej Polsce – obecnie jest to około 20 największych miast, w tym Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin, Katowice czy Szczecin. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia na uprawnienia energetyczne w dowolnym miejscu, w tym w zakładzie pracy dla zamkniętej grupy uczestników. Pracodawco! Przy zapisie na 2 lub 3 grupy, zapłacisz jak za jedno szkolenie!

Najczęściej zadawane pytania

Co to są uprawnienia SEP G1? Kto może zrobić uprawnienia SEP G1? Jak przygotować się do egzaminu SEP G1? Jak długo ważne są uprawnienia SEP G1? Jak się zapisać na szkolenia SEP G1? Jakie inne kursy SEP są dostępne?
Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR