Partnerem serwisu jest:
Szukasz szkoleń SEP? Wybierz opiekuna i zapytaj o rabaty! Sprawdź >>> https://sep-uprawnienia.pl/oddzialy <<<
Online

Szkolenie G1/2/3

10 czerwca

godz. 16:00

Online

Cena 1 egzaminu: 424.2zł

Cena szkolenia: 95zł

Online

Szkolenie pomiarowe

11 czerwca

godz. 15:00

Online

Cena 1 egzaminu: 424.2zł

Cena szkolenia: 350zł

Online

Szkolenie G1/2/3

11 czerwca

godz. 16:00

Online

Cena 1 egzaminu: 424.2zł

Cena szkolenia: 95zł

Wszystkie terminy
 

Uprawnienia pomiarowe SEP: Szkolenia dla profesjonalistów

Osoby, które są zainteresowane kursem elektryka, z pewnością wezmą pod uwagę również zapisanie się na nasze szkolenia pomiarowe. Są one przeznaczone dla wszystkich fachowców realizujących szeroko rozumiane prace elektryczne, którzy chcą mieć możliwość legalnego wykonywania pomiarów. To bardzo cenna kompetencja, znacznie zwiększająca atrakcyjność pracownika na rynku zatrudnienia i poprawiająca jego pozycję w aktualnej firmie. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w kursie SEP z zakresu wykonywania pomiarów elektrycznych.

Komu rekomendujemy kurs na pomiary elektryczne SEP z wykonywania prac kontrolno-pomiarowych?

W grupie docelowej prezentowanego kursu SEP znajdują się wszyscy, którzy już teraz zajmują się realizowaniem robót elektrycznych, ale nie posiadają uprawnień SEP do wykonywania pomiarów, jak również osoby, którym wygasają zdobyte wcześniej kwalifikacje. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, uprawnienia SEP do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych trzeba odnawiać co 5 lat. Jest to równoznaczne z koniecznością ponownego odbycia kursu elektryka i zaliczenia egzaminu SEP.

Nasze szkolenia pomiarowe są również bardzo dobrą propozycją dla przedsiębiorców, zwłaszcza prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników. Właściciel firmy elektrycznej, który osobiście realizuje zlecenia na rzecz klientów, powinien posiadać uprawnienia do pomiarów instalacji elektrycznych SEP. Przynosi to liczne korzyści:

 • Wzrost prestiżu przedsiębiorstwa
 • Większa konkurencyjność firmy
 • Możliwość przyjmowania znacznie większej liczby zleceń
 • Brak konieczności każdorazowego podnajmowania osoby posiadającej uprawnienia SEP do wykonywania pomiarów elektrycznych, a więc niższe koszty po stronie przedsiębiorcy

Kto może wziąć udział w tym szkoleniu SEP?

Jeśli nie masz wykształcenia elektrycznego, to nadal możesz zapisać się na kurs elektryka oraz prezentowane szkolenie pomiarowe. Od kandydatów wymagamy jedynie pełnoletności (w dniu rozpoczęcia szkolenia SEP musisz mieć ukończone 18 lat) oraz wykształcenia minimum podstawowego.

Oraz dodatkowo dostarczą stosowne dokumenty zgodnie ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.

Dokumentami takimi są:

 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:

 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania tutaj).
 4. świadectwo kwalifikacji (wydane przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), może być traktowane jako dokument, który może potwierdzić posiadanie wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Spełniasz powyższe kryteria? Świetnie! W takim razie już teraz zapisz się na kurs na pomiary elektryczne SEP, po którego ukończeniu i zdaniu egzaminu SEP zdobędziesz kwalifikację zawodową do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Tym samym natychmiast podniesiesz swoją atrakcyjność na rynku zatrudnienia, ponieważ w Polsce od lat obserwujemy deficyt fachowców posiadających wymienione uprawnienia. Podobnie jest w całej Europie. Można zatem uznać, że szkolenia pomiarowe są doskonałą inwestycją dla osób chcących zabezpieczyć swoją przyszłość i nie musieć się martwić brakiem ofert pracy – czy to w Polsce, czy w innych krajach.

Tego samego dnia można uzyskać uprawnienia w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej i G3 gazowej!

Szkolenie trwa jeden dzień!

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy koszt szkolenia w cenie jednego!

Dzięki temu firmy, które rozpoczęły z nami współpracę, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników po niższych kosztach. Osoby indywidualne polecają nas i wracają po odnowienie uprawnień.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

Zainteresowany? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo bądź przez formularz kontaktowy na stronie

(Nasi konsultanci oddzwonią natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia) 

Program szkolenia:

Informacje o egzaminach i uprawnieniach:

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki:

Terminarz szkoleń:

Dlaczego powinieneś wybrać nasz kurs SEP?

Jednym z kluczowych powodów jest bardzo wysoki poziom szkolenia. Prowadzą je eksperci ze Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich, którzy gwarantują przekazanie wartościowej wiedzy, w tym praktycznej oraz doskonałe przygotowanie uczestników do egzaminu SEP.

Dużym atutem naszego kursu pomiarów elektrycznych jest to, że zakończysz go w ciągu zaledwie jednego dnia. Nie musisz więc tracić czasu na dojazdy, zwalniać się z pracy czy poświęcać prywatnego czasu na żmudną naukę. Jest to również bardzo istotna informacja dla pracodawców, którzy obawiają się, że zapisując swoich pracowników na szkolenie SEP pomiarowe SEP stracą ich na kilka dni, co odbije się na wynikach przedsiębiorstwa. W przypadku naszego kursu nie ma takiego ryzyka.

Podczas szkolenia na uprawnienia pomiarowe SEP kładziemy duży nacisk na efektywne połączenie części wykładowej i warsztatowej. Dzięki temu uczestnicy nie tylko dobrze przygotowują się egzaminu pod kątem merytorycznym, ale również nabywają umiejętności, które będą mogli z powodzeniem wykorzystać w codziennej pracy.

Dodajmy również, że prezentowany kurs SEP oferuje szansę uzyskania uprawnień w pozostałych grupach: uprawnień elektrycznych G1, uprawnień cieplnych G2 oraz uprawnień gazowych G3. To wszystko w ciągu jednego dnia i w ramach opłaty, jak za jeden kurs!

Mamy również znakomitą informację dla pracodawców. Kursy SEP na uprawnienia kontrolno-pomiarowe organizujemy w całej Polsce, a dla grupy minimum 5 osób możemy je przeprowadzić nawet w zakładzie pracy. Jest to spore udogodnienie i kolejny powód, dla którego warto postawić na nasze szkolenie SEP.

Najczęściej zadawane pytania

Co to są uprawnienia SEP pomiarowe? Kto może zrobić uprawnienia SEP pomiarowe? Jak przygotować się do egzaminu SEP pomiarowego? Jak długo ważne są uprawnienia SEP pomiarowe? Jak się zapisać na szkolenia SEP pomiarowe? Jakie inne kursy SEP są dostępne?
Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR