Partnerem serwisu jest:
Szukasz szkoleń SEP? Wybierz opiekuna i zapytaj o rabaty! Sprawdź >>> https://sep-uprawnienia.pl/oddzialy <<<

Uprawnienia budowlane elektryczne – czym są i komu mogą być potrzebne?

Uprawnienia budowlane elektryczne – czym są i komu mogą być potrzebne?

Uprawnienia budowlane elektryczne – czym są i komu mogą być potrzebne?

Dodano: 10 sierpnia 2023

Autor: sep-uprawnienia.pl

Posiadanie uprawnień elektrycznych jest podstawową kwalifikacją zawodową, bardzo pożądaną w szeroko pojętej branży elektrycznej, elektroinstalacyjnej i elektromonterskiej. Każdy fachowiec, bez względu na doświadczenie, który chce zajmować samodzielne stanowisko np. w firmie zajmującej się wykonywaniem instalacji elektrycznych, musi posiadać uprawnienia SEP w grupie G1 do 1 kV (w zakresie eksploatacji i/lub dozoru).

Czymś zupełnie innym są natomiast uprawnienia budowlane elektryczne. Nie należy stawiać znaku równości między tymi uprawnieniami, a standardowymi uprawnieniami SEP. W tym poradniku wyjaśniamy, czym dokładnie są budowlane uprawnienia elektryczne, komu i kiedy mogą się przydać oraz jak je zdobyć.

Ograniczone i nieograniczone uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne poświadczają wysokie kompetencje danej osoby w zakresie m.in. projektowania sieci i instalacji elektrycznych. Mamy więc tutaj do czynienia ze znacznie szerszym zakresem kwalifikacji, niż w przypadku uprawnień SEP G1 do 1 kV.

Uprawnienia budowlane elektryczne dzielimy na dwie podstawowe grupy:

  1. Uprawnienia bez ograniczeń – umożliwiają projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kolejowych, trolejbusowych i tramwajowych sieci trakcyjnych, sieci trakcyjnych metra czy instalacji i urządzeń technicznych zasilania.
  2. Uprawnienia w ograniczonym zakresie – tutaj zakres uprawnień jest ograniczony do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi przy instalacjach o napięciu do 1 kV oraz w obiektach, których kubatura nie przekracza 1000 m3.

Komu mogą się przydać uprawnienia budowlane elektryczne?

Posiadanie takich uprawnień jest niezbędne w przypadku osób, które planują pełnić funkcję:

  • Kierownika robót elektrycznych;
  • Projektanta instalacji elektrycznych;
  • Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych;

Omawiane uprawnienia stanowią również duży atut kandydata ubiegającego się o pracę na samodzielnym, kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej, samorządowej oraz w spółkach będących dostawcami energii elektrycznej czy regulatorami sieci.

Kto może uzyskać takie uprawnienia?

Najłatwiej jest zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne wykonywane w ograniczonym zakresie. Może się o nie ubiegać już absolwent technikum, mający tytuł technika elektryka, technika elektroenergetyka, technika transportu szynowego lub technika elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych. W tym przypadku wymagane jest odbycie minimum 4-letniej praktyki zawodowej na budowie.

Uprawnienia w nieograniczonym zakresie może uzyskać:

  • absolwent studiów drugiego stopnia na kierunkach: elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka, który odbył roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz dodatkowo roczną praktykę zawodową na budowie;
  • absolwent studiów na ww. kierunkach, który odbył 1,5-roczną praktykę na terenie budowy;
  • absolwent studiów pierwszego stopnia na ww. kierunkach, który odbył 3-letnią praktykę na budowie;

Jak uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne?

Takie uprawnienia są nadawane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB). Aby je zdobyć należy zacząć od zapisania się na specjalistyczny kurs, a następnie zdać egzamin w części teoretycznej i praktycznej – PIIB organizuje postępowanie egzaminacyjne wiosną i jesienią.

To warto wiedzieć:

Łączne koszty związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych elektrycznych, zamykają się w przedziale od około 1600 do około 2200 zł, w zależności od rodzaju uprawnień (nieograniczone lub ograniczone).

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych elektrycznych należy wnosić coroczną opłatę na składki członkowskie w PIIB (około 500 zł) oraz wykupić obowiązkową polisę OC.

Podsumowanie

Uprawnienia budowlane elektryczne to bardzo cenna kwalifikacja zawodowa, pozwalająca zajmować wyższe stanowiska m.in. w spółkach energetycznych, jednostkach rządowych i samorządowych etc.

Nie są one natomiast niezbędne fachowcom, którzy pracują lub planują pracować w charakterze elektryków, elektromonterów, zajmować się budową i eksploatacją sieci elektroenergetycznych czy dokonywać odbiorów instalacji elektrycznych. Tutaj wystarczy zdobycie uprawnień elektrycznych SEP G1 do 1 kV, co najlepiej jest poprzedzić ukończeniem szkolenia SEP.

Sprawdź terminarz szkoleń SEP w Twoim regionie.

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR