Partnerem serwisu jest:
Szukasz szkoleń SEP? Wybierz opiekuna i zapytaj o rabaty! Sprawdź >>> https://sep-uprawnienia.pl/oddzialy <<<

Jakie uprawnienia są potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej? Wyjaśniamy

Jakie uprawnienia są potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej? Wyjaśniamy

Jakie uprawnienia są potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej? Wyjaśniamy

Dodano: 05 września 2023

Autor: sep-uprawnienia.pl

Instalacja elektryczna stanowi kluczowy element wyposażenia każdego współczesnego budynku – czy to mieszkalnego, komercyjnego, biurowego, użyteczności publicznej itd. Jej wykonanie musi przebiec zgodnie z projektem, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów i wedle fachowej wiedzy, co ma bezpośrednie przełożenie na trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania instalacji.

Każda nowo wykonana (również zmodernizowana) instalacja elektryczna wymaga odbioru, który ma na celu potwierdzenie jej poprawnego działania. Tę procedurę może przeprowadzić wyłącznie fachowiec posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W naszym poradniku wyjaśniamy, jakie uprawnienia są potrzebne do odbioru instalacji elektrycznej.

Prawo do dokonywania odbiorów instalacji elektrycznej daje świadectwo kwalifikacji

Nie każdy wykwalifikowany elektryk może dokonywać pomiarów i tym samym odbiorów instalacji elektrycznej. Takie prawo przysługuje wyłącznie osobom posiadającym stosowne uprawnienia, czyli świadectwo kwalifikacji dla stanowisk:

  1. E – eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów i montażu;
  2. D – dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych w zakresie eksploatacji oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

W praktyce to uprawnienia elektryczne kat. D umożliwiają dokonywanie pomiarów, zatwierdzanie protokołów z wykonanych pomiarów elektrycznych oraz stwierdzanie zgodności wykonanych prac z projektem instalacji elektrycznej, co potocznie nazywamy odbiorem instalacji.

Elektryk, który posiada świadectwo kwalifikacji (uprawnienia elektryczne) dla stanowisk E oraz D, może zatem kompleksowo realizować zadania z zakresu wykonywania instalacji elektrycznych oraz ich późniejszego odbioru – jednak tylko do określonego napięcia (w przypadku uprawnień w grupie kwalifikacji G1 limit wynosi do 1 kV).

Wielka odpowiedzialność

Fachowcy, którzy dokonują odbiorów instalacji elektrycznej zgodnie z posiadanym świadectwem kwalifikacji, biorą na swoje barki bardzo dużą odpowiedzialność. Od ich dokładności i bezkompromisowości w podejściu do przepisów, zależy bezpieczeństwo użytkowników instalacji, jak i budynku, w którym została ona wykonana.

Dokonując odbioru nie należy się ograniczać wyłącznie do przeprowadzenia pomiarów, które nie zawsze oddają faktyczny stan instalacji. Fachowiec musi również wzrokowo ocenić poprawność wykonania instalacji elektrycznej, jej poszczególnych punktów, aparatury etc. Robi to w interesie inwestora, ale także swoim własnym – w końcu w razie wypadku spowodowanego niepoprawnym wykonaniem instalacji, odpowiedzialność, przynajmniej częściowa, może spaść również na osobę, która podpisała się pod protokołem odbioru.

Kto może uzyskać świadectwo kwalifikacji kat. E i D?

Uprawnienia elektryczne G1 w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych, może uzyskać osoba pełnoletnia, która legitymuje się dokumentem poświadczającym posiadanie przez nią stosownej wiedzy.

Takim dokumentem może być np. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, świadectwo czeladnicze, świadectwo ukończenia szkoły branżowej czy świadectwo ukończenia kursu SEP.

Jak zdobyć uprawnienia do odbioru instalacji elektrycznej?

Zdecydowanie najszybszą drogą do uzyskania uprawnień pozwalających dokonywać odbiorów instalacji elektrycznej, jest zapisanie się na wspomniany kurs SEP w grupie G1 dla stanowisk E i D. W kursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba posiadająca wykształcenie co najmniej podstawowe – nie jest wymagane doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z obsługą i budową instalacją elektrycznych.

Kursy SEP cieszą się również sporym zainteresowaniem wśród wykwalifikowanych elektryków, którzy muszą odnowić uprawnienia elektryczne po 5 latach (jak nakazują przepisy). Z ich punktu widzenia kurs jest znakomitym sposobem na odświeżenie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy teoretycznej przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

Kursy SEP są organizowane w trybie ciągłym, we wszystkich regionach Polski. Szkolenie można ukończyć nawet w ciągu jednego dnia.

Sprawdź terminarz kursów SEP w Twoim regionie.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego przez komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki, uzyskuje się świadectwo kwalifikacji w grupie G1 dla stanowisk D i E, co jest równoznaczne z posiadaniem uprawnień do dokonywania odbiorów instalacji elektrycznej.

Dodajmy, że świadectwo kwalifikacji uzyskane w Polsce jest honorowane w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR